Köp och leveransvillkor

Villkor


1.    Generellt

Dessa  villkor gäller för konsument och företag som handlar hos Arms & Ammo Center Sweden (Ammo Center), om annat inte särskilt avtalats skriftligt mellan parterna.

Vid försäljning till konsument tillämpar Ammo Center de regler som styrs av gällande lagstiftning.

Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen (DHL) och Konsumentköplagen finns att läsa på Konsumentverkets webbplats.
Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.
Undantaget vad som anges i dessa villkor är Köplagen tillämplig vid försäljning till företag/näringsidkare.


2.    Beställning

Vid beställning träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan, en automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till den  e-postadress du angett.

För att undvika att orderbekräftelse samt korrespondens från Ammo Center fastnar i t ex skräppostfilter, bör du tillse att vår avsändande adress som är: order(at)ammocenter.se har lagts till i betrodda avsändare.

De beställda varorna förblir Ammo Centers egendom till dess de är till fullo betalda.

Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Ammo Centers  skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa.

Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.


3.    Betalning

Betalning sker i förskott om köpet sker på distans, via Swish eller BankGiro.

Ammo Center kan i dagsläget erbjuda betalningsalternativ som innebär kreditköp eller delbetalning av varor via Payson i denna Webshop.

Undantaget är Vapen, se nedan avsnitt 6 "Vapen och ammunition".

Vi tar emot betalning via BankGiro, Swish på distans, samt kredit/betalkort eller avbetallning via Payson butik.

Angivna priser är inklusive svensk moms 25% om inget annat anges.


4.    Leverans och fraktkostnader

Ammo Center levererar inom Norden samt ett flertal länder i Europa.

Följande fraktalternativ finns tillgängliga:


DHL - Privatkunder

  • paket till Service Point
  • ammunition och tändhattar till företagsadress
DHL - Företagskunder
  • paket och pall med alla varor till företagsadress, eller terminal


Ammo Center skickar alla försändelser spårbart enligt gällande lagstiftning, med det mest ekonomiska och praktiska alternativet.

Vi tillämpar i dagsläget en fast viktbaserad enhetsfrakt inom Sverige, för närvarande 99kr/10kg enligt följande(se även avsnittet Ammunition):

  •  0-10kg    99kr
  • 10-20kg    198kr
  • 20-30kg    297kr
  • 30-40kg    396kr
Vid stora vikter, kontakta oss för offert.


Meddela oss även i samband med beställning om ni har andra önskemål, t ex leverans per brev eller "grönt kuvert", i det fallet tar Ammo Center inget ekonomiskt ansvar för, eller vid förlust av försändelsen.

Leveranstiden avgörs av det fraktalternativ som väljs samt beroende på var paketet geografiskt skickas till

Kontakta oss om ni har önskemål om avhämtning i butiken eller leverans till något evenemang!


5.    Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (DHL) har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att behöva ange orsak.

Tidsfristen startar den dag du mottagit produkten. Varan ska återsändas till oss inom 14 dagar från det att du har åberopat ångerrätten.

Om produkten har använts mer än skäligt för att kontrollera funktionalitet, kommer avdrag för värdeminskning att göras (om varan kan betraktas som begagnad).

Avdraget dras ifrån beloppet som återbetalas

Undantag från ångerrätten:

  • Ångerrätten gäller inte för varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.
  • Ångerrätten gäller inte för en tjänst där fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen.
  • Ångerrätten gäller inte företag/näringsidkare.


6.    Vapen och ammunition

Ammunition säljes endast mot uppvisande av giltig vapenlicens.
Krut och tändhattar säljes endast till den som är över 18 år, samt innehar giltig vapenlicens, eller tillstånd till handel med explosiva varor.
Ammo Center skickar ammunition, krut och tändhattar (ADR) med DHL till företagsadress i hela Sverige.
Faktiska kostnader för ADR-frakt debiteras, kontakta oss för att få en kostnadsberäkning innan du gör din beställning.

Vapen säljs via denna Webshop. Kontakta oss med frågor angående det objekt du är intresserad av.
Samtliga vapen som visas i webshopen kräver Vapenlicens eller inköpstillstånd enligt Svensk lag.
Förslag om köp utanför gällande lagstiftning vidarebefordras utan dröjsmål till Polisen.

Ammo Center kräver betalning med hela eller en del av summan vid köp av lagervapen, dock minst 50%. Detsamma gäller vapen som beställes och bokas till en specifik kund. Hur stor del av summan som skall betalas vid avtalets ingående, beslutas dock i samråd med köparen i varje enskilt fall.
Vi köp eller beställning skall ansökan om tillstånd att förvärva vapen inlämnas och betalas till Polismyndigheten inom 3 arbetsdagar från avtalets ingående. Vid avslag på licensansökan, har kunden rätt att häva köpet och köpeskillingen återbetalas då till 80%.

Begagnade vapen omfattas ej av någon garanti mot funktionsfel eller andra defekter.